Konsekvenser av NATOs BNP-mål for Forsvarets langtidsplanlegging

Forfatter
Sendstad, Cecilie
Urdsøn, Erlend
Lamøy, Eirik
Eriksen, Sondre Hansen
Publisert
2020-03-30
Emneord
Kostnadsanalyse
Langtidsplanlegging
Investeringsprosesser
Forsvarsøkonomi
Forsvarplanlegging
Forsvarspolitikk
Rapportnummer
20/01161
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2702
Samling
Eksterne notater
20-01161.pdf
Size: 662k
license.txt
Size: 2k
Sammendrag
NATO-medlemslandene har blitt enige om å øke sine forsvarsbudsjetter mot to prosent av BNP innen 2024. I dette notatet tar vi for oss hvilken usikkerhet et slikt prosentmål kan innebære for Forsvaret, og hvilke utfordringer det gir i plan- og styringsperspektivet. Notatet viser at svingninger i BNP kan gi store svingninger i forsvarsbudsjettet dersom man styrer etter et slikt mål, og at det kan være utfordrende å gjennomføre en vedtatt langtidsplan. En mulig konsekvens av å styre etter et BNP-mål er at prosjekter eller aktivitetsjusteringer gjøres fordi det er mulig, og ikke fordi det er de riktigste grepene for å oppnå mest mulig forsvarsevne gitt de økonomiske begrensningene. Arbeidet er gjennomført før koronapandemien brøt ut i Norge.
View Meta Data