Integrating military systems using semantic web technologies and lightweight agents

Publisert
2011
Emneord
Nettverksbasert forsvar
Semantisk web
Ontologi
Informasjonsintegrasjon
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2692
Samling
Rapporter
11-01851.pdf
Size: 452k
Sammendrag
The primary objective when conducting operations according to NATO Network Enabled Capability (NNEC) is to attain information superiority in order to gain increased mission effectiveness. NNEC is based on an idea of a common information space where the information is visible, available, and understandable, and through which the participating information systems supply information for others to utilize and retrieve when needed according to their role. In order to realize this idea, the challenge of integrating information from heterogeneous sources in a highly dynamic environment such as NNEC needs to be addressed. In order to facilitate the necessary information integration in a NNEC setting, we propose a system of lightweight cooperative hybrid agents that rely on using the Semantic Web technology stack as far as possible and are built on top of an efficient peer-to-peer communication layer. The contributions of the work presented in this report are: • A holistic approach for information integration in a highly dynamic setting. • A use case and demonstration of how lightweight hybrid agents utilizing Semantic Web technologies can facilitate on-the-fly, unanticipated information integration from heterogeneous sources with different formats/vocabularies. The approach has been preliminarily tested in the context of the 2011 SOA pilot conducted by FFI.
Når man gjennomfører militæroperasjoner i henhold til prinsippene i NATO Network Enabled Capability (NNEC), er målet å oppnå informasjonsoverlegenhet for å kunne gjennomføre mer effektive operasjoner. NNEC baserer seg på ideen om et informasjonsrom der informasjon er synlig, tilgjengelig og forståelig for deltakerne, og der deltakerne kan utveksle informasjon. For å virkeliggjøre denne ideen må deltakerne være istand til å integrere den tilgjengelige informasjonen. Dette er en stor utfordring, spesielt fordi informasjonskildene er heterogene og NNEC-omgivelsene er meget dynamiske. I dette notatet foreslår vi å legge til rette for den nødvendige informasjonsintegrasjonen gjennom et system som består av lettvekts, hybride agenter basert på semantisk web-teknologier. Agentene samarbeider gjennom et effektivt kommunikasjonslag som utnytter peer-to-peer-teknologi. Gjennom dette arbeidet søker vi å bidrar til å løse informasjonintegrasjonsproblemet gjennom å: • foreslå en helhetlig tilnærming for informasjonsintegrasjon egnet for dynamiske situasjoner og • demonstrere hvordan lettvekts, hybride agenter bygget på semantisk web-teknologier can legge til rette for integrasjon av informasjon fra uforutsette, oppdukkende kilder som tilbyr informasjon med forskjellige formater. Vi har gjennomført forberedende tester av tilnærmingen som en del av SOA-piloten som ble gjennomført av FFI i 2011.
View Meta Data