Forvaltning av erfaringer fra internasjonale militære operasjoner (lessons learned)

Publisert
1997
Emneord
Internasjonale operasjoner
Rapportnummer
97/04000
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1458
Samling
Rapporter
97-04000.pdf
Size: 15M
View Meta Data