Faryab Survey – wave 3

Publisert
2011-05-31
Emneord
Afghanistan
Operasjonsanalyse
Opinionsundersøkelser
Rapportnummer
2011/01020
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1360
Samling
Rapporter
11-01020.pdf
Size: 695k
Sammendrag
The Faryab Survey wave 3 was conducted in April 2011 by the agency Afghan Center for SocioEconomic and Opinion Research (ACSOR). The questionnaire used in the survey has been developed by the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) in co-operation with the Norwegian-led Provincial Reconstruction Team Maimanah (PRT Maimanah). It consists of approximately 50 questions covering the three main areas: Security, development and governance, in line with both the Norwegian and the NATO-led International Security Assistance Force (ISAF) strategies. In total, 1208 people in Faryab were interviewed. These ranged between 18 and 83 years of age. 50 % of the respondents were male and 50 % female. The result from the survey shows a split perception on the security situation in Faryab. The national security forces, ANP and ANA, are seen as important security actors. Still, more than one out of three believes neither the police nor the army can operate by themselves and need the support from international forces. Almost two out of three of the respondents say that aid projects (that have benefited the community) have been implemented in their area the last year. The biggest problems in the province are considered to be unemployment and illiteracy. The respondents generally have a good impression of the provincial government. Nevertheless, 4 out of 5 state that corruption is a problem amongst the provincial government officials. Despite the significant number of respondents in the survey, every poll suffers from limitations and biases. To get a better understanding of the uncertainty and gain a better picture of development trends over time, FFI has an ambition to continue to conduct regularly surveys.
Faryab Survey wave 3 ble gjennomført i april 2011 av Afghan Center for Socio-Economic and Opinion Research (ACSOR). Spørreskjemaet som ble brukt er utviklet av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i samarbeid med det norsk-ledede Provincial Reconstruction Team Maimanah (PRT Maimanah). Meningsmålingen består av ca. 50 spørsmål som dekker de tre hovedområdene: sikkerhet, utvikling og styresett, i tråd med strategiene som er lagt av norske myndigheter og den NATO-ledede International Security Assistance Force (ISAF). Total ble 1208 personer intervjuet i Faryab. Disse var mellom 18 og 83 år. 50 % av respondentene var menn og 50 % kvinner. Resultatet av meningsmålingen viser en delt oppfatning av sikkerhetssituasjonen i Faryab. De nasjonale sikkerhetsstyrkene blir sett på som viktige sikkerhetsaktører. Likevel mener mer enn en av tre at verken politiet eller hæren kan operere på egen hånd, men har behov for støtte fra internasjonale styrker. Nesten to av tre respondenter sier at bistandsprosjekter har vært gjennomført i deres område det siste året. De største problemene i provinsen er arbeidsledighet og analfabetisme. Respondentene har generelt et godt inntrykk av den provinsielle regjeringen. Imidlertid mener omtrent fire av fem at korrupsjon er et problem blant de provinsielle myndighetene. På tross av det betydelige antall respondenter som ble intervjuet, er enhver spørreundersøkelse beheftet med begrensninger og usikkerhet. For å få et bedre innblikk i usikkerheten og få et bedre bilde av utviklingstendensene over tid legger derfor FFI opp til å gjennomføre slike undersøkelser regelmessig i Faryab.
View Meta Data