Evaluation of Fisheries Sonar for Whale Detection in Relation to Seismic Survey Operations

Forfatter
Knudsen, Frank Reier
Gammersæter, Ole Bernt
Kvadsheim, Petter Helgevold
Nøttestad, Leif
Publisert
2008
Emneord
Sonar
Luftkanoner
Hvaler
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/675
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/675
DOI
10.1080/09524622.2008.9753864
Samling
Articles
Description
Knudsen, Frank Reier; Gammersæter, Ole Bernt; Kvadsheim, Petter Helgevold; Nøttestad, Leif. Evaluation of Fisheries Sonar for Whale Detection in Relation to Seismic Survey Operations. Bioacoustics 2008 ;Volum 17.(1-3) s. 327-328
1339842.pdf
Size: 589k
View Meta Data