Enhancements to the Narrowband Waveform (NBWF) network simulator

Publisert
2010
Emneord
Modellering og simulering
Nettverk
Taktisk informasjonsnett
Trådløs kommunikasjon
Rapportnummer
2009/01765
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2381
Samling
Rapporter
09-01765.pdf
Size: 1007k
Sammendrag
NATO (SC/6-AHWG/2) is currently in the effort of standardising the Narrowband Waveform (NBWF) for increased inter-operability among NATO coalition forces at the tactical level. This implies agreeing on communication protocols in all layers of the OSI stack. The requirements state that the targeted networks should be capable of serving simultaneous voice and data utilising a 25 kHz bandwidth in the UHF and VHF bands. As a member of the working group, FFI is working on a proposal for link layer protocols for the NBWF, designed to operate above the waveform’s physical layer proposed by CRC Canada. To assist in the process of developing the protocols, FFI has designed a discrete event network simulator especially for this purpose. The main objective of this document is to describe this simulator. The link layer is first described by means of a reference model, before the details about the simulator implementation are presented. In addition to the link layer, this includes the modelling of the physical layer, the voice traffic generators and the statistical output capabilities of the simulator.
I NATO (SC/6-AHWG/2) arbeides det for tiden med å standardisere en smalbånds bølgeform for å oppnå økt interoperabilitet mellom nasjoner i internasjonale operasjoner, på taktisk og stridsteknisk nivå. Dette innebærer enighet om kommunikasjonsprotokoller i alle lag av OSI-modellen. I henhold til kravene til den nye bølgeformen, skal det være støtte for samtidig tale og data over en radiokanal med 25kHz båndbredde i UHF og VHF båndene. Som medlem av arbeidsgruppa har FFI tatt på seg arbeidet med å utarbeide forslag til protokoller på linklaget. Protokollene skal fungere sammen med det fysiske laget foreslått av CRC Canada. For å støtte dette arbeidet har FFI utviklet en hendelsesdrevet nettverkssimulator. Hovedmålet med dette dokumentet er å beskrive denne simulatoren. En referansemodell presenteres, og linklaget beskrives ved hjelp av denne. I tillegg gis det detaljert informasjon om hvordan de ulike modulene er implementert. Dette innebærer linklags protokoller, fysisk lag og talegeneratorer på applikasjonslaget. Det gis også en oversikt over hvilke muligheter simulatoren har for å produsere statistikk.
View Meta Data