En oversikt over kjemiske og radiologiske sensorer på markedet

Publisert
2011-04-29
Emneord
Sensorer
Detektorer
Radiologi
Rapportnummer
2011/00637
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1345
Samling
Rapporter
11-00637.pdf
Size: 6M
Sammendrag
Notatet gir en oversikt over hvilke sensorer for kjemiske og radiologiske trusselstoffer som finnes på markedet i dag. Arbeidet er en del av Forsvarets forskningsinstitutt sitt bidrag i arbeidsgruppen nedsatt for å utarbeide en fremskaffelsesløsning for Forsvarets anskaffelsesprosjekt 9511 ”CBRN deteksjon, varsling og rapportering”. Informasjonen i notatet kommer fra utstyrsleverandører og fra åpen litteratur. Når Forsvaret anskaffer sensorer, anbefales det at de koples sammen i et nettverk for å gjøre sensorinformasjonen tilgjengelig for flere brukere og for å redusere falsk alarm raten fra de sammenkoplede sensorene.
This report gives an overview of sensors for chemical and radiological threat agents available on the marked today. This work is a part of the Norwegian Defence Research Establishment contribution to the Norwegian Defence procurement program P9511 “CBRN Detection, Warning and Reporting”. The information in this report is coming from equipment vendors and from open literature. When the Norwegian Defence procures sensors, it is recommended that they are connected in a network in order to make the information available to more users and also to be able to lower the false alarm rate from the interconnected sensors.
View Meta Data