En introduksjon til satellitter

Publisert
2008
Emneord
Satellitter
Satellittkommunikasjon
Navigasjon
Jorden - Observasjoner
Rapportnummer
2008/01751
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2177
Samling
Rapporter
08-01751.pdf
Size: 6M
Sammendrag
Denne rapporten gir en innføring i prinsipper for bruk av satellitter som går i kretsløp rundt jorden. Den presenterer sentrale begrep for satellittbaner, instrumenter og annen nyttelast, samt anvendelsene for disse. Til slutt gjennomgås noen av de viktigste aktørene og noen perspektiver for videre utvikling.
This report provides an introduction to principles for using satellites in orbit around the Earth. We present basic nomenclature and concepts for satellite orbits, payloads and their application. Finally we take a look at some of the most important satellite operators around the world, and touch upon some views for future development in this field.
View Meta Data