Eksperimenter med trådløst sensornettverk for perimetersikring og akseovervåkning

Publisert
2013-01-24
Emneord
Sensorer
Nettverk
Beskyttelsesteknikk
Detektorer
Rapportnummer
2012/02009
Permalenke
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/957
Samling
Rapporter
12-02009.pdf
Size: 7M
Sammendrag
Hensikten med CD&E aktiviteten «EP1257 Trådløst sensornettverk» har vært å bidra til å kartlegge hvilken operativ nytteverdi et trådløst sensornettverk vil kunne gi på taktisk nivå. CDEaktiviteten har overlappet med avslutningen på prosjekt 1141 «Situational Awareness Sensor System (SASS)» og har benyttet det trådløse sensorsystemet som ble utviklet i dette prosjektet. Det trådløse sensorsystemet bestod av 50 noder utstyrt med Passiv Infrarød Sensor (PIR), akustisk sensor og radar. I tillegg er det uttestet et kommersielt system, Flexnet, fra Exensor. De trådløse sensorsystemene er uttestet i et scenario for perimetersikring og et scenario for akseovervåkning. FFI vurderer aktiviteten som meget vellykket. SASS-systemet har vist seg både robust og stabilt innenfor de kravene som stilles til testutstyr av denne typen. Resultatene viser at et trådløst sensornettverk kan gi tidligere deteksjon av mulige inntrengere, hurtigere reaksjonsvevne og utvidet perimetersikring. Vi har erfart at utstyret er enkelt å deployere og har kort opplæringstid. Det er grunn til å anta at elektroniske sensorer vil kunne redusere personellbruk og belastningen et tradisjonelt vakthold medfører.
The purpose of the Concept, Development & Experimentation (CDE) project «EP1257 Trådløst sensornettverk (Wireless Sensor Network)» has been to study the operational effect of a Wireless Sensor Network in a tactical setting. The activity has been conducted alongside with the project «1141 - Situational Awareness Sensor System (SASS)» and has taken advantage of the wireless sensing nodes developed in this project. The wireless sensor system used in the experiments consisted of 50 nodes equipped with Infrared sensor, an acoustic sensor and doppler radar. In addition to this system, a commercial system, Flexnet developed by Exensor, was used. The wireless sensor systems were used in two scenarios: Perimeter surveillance and road surveillance. The results from the experiments show that the SASS-system was very robust and stable considering that the system is on a very early prototypical stage. The operational results show that a wireless sensor network can provide early detection of adversaries, improve the chain of reaction, and provide improved perimeter security. Our experiences conclude that the system is easy to deploy and simple to use. Further, it is reason to believe that electronic sensors can reduce the workload compared to using traditional observation soldiers.
View Meta Data