Determination of detonation pressure and velocity for RDX/GAP propellant

Forfatter
Nevstad, Gunnar Ove
Publisert
2017-03-13
Emneord
Testing
Krutt
Rapportnummer
17/00345
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2189
Samling
Rapporter
17-00345.pdf
Size: 3M
Sammendrag
Detonation velocity and detonation pressure have been determined for the solid propellant D- 07, a RDX/GAP propellant produced by Nammo Raufoss. Three firings, two with test item diameter 35.6+1 mm and one with diameter 29.1 mm, have been performed with only moderate variations in the results. For the detonation pressure an average pressure of 231+4 kbar was measured. The highest pressure, 236.4 kbar, was measured for the charge with the highest density. The measured detonation velocity for two of the test items was 7500 m/s. For the third test item, cast no. 11, with highest density, 1.679 g/cm3, the overall detonation velocity was measured to 8010 m/s.
Detonasjonshastighet og detonasjonstrykk har blitt eksperimentelt målt for faststoff krutt D-07. D-07 er et RDX/GAP-krutt produsert av Nammo Raufoss. Tre fyringer er utført, to med testobjekt med diameter 35,6+1 mm og en med diameter 29,1 mm, med kun moderate variasjoner i målte egenskaper. Gjennomsnittlig detonasjonstrykk for de tre fyringene var 231+4 kbar. Høyest detonasjonstrykk, 236,4 kbar, ble målt for testobjektet med høyest tetthet. For to av testobjektene ble gjennomsnittlig detonasjonshastighet målt til 7500 m/s med kun minimal variasjon i enkeltmålingene. For det tredje testobjektet, støp nr.11, med høyest tetthet, 1,679 g/cm3, var detonasjonshastigheten noe høyere, 8010 m/s, og med noe variasjon i enkeltmålingene.
View Meta Data