D2-3a: System simulator instruction manual

Forfatter
Olsen Øystein
Publisert
2017-12-08
Emneord
Dataoverføring
Satellittkommunikasjon
Simulering
Simuleringsverktøy
VHF (Very High Frequency)
Rapportnummer
17/16590
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2224
Samling
Rapporter
17-16590.pdf
Size: 5M
Sammendrag
VHF Data Exchange System (VDES) is a future maritime communication system. Its development is coordinated by the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA). The system has two main goals: To protect the anti-collision function of AIS, and to improve maritime communication applications. Space Norway has formed a consortium with Kongsberg Seatex and the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) to support the development of VDES. The consortium has won two European Space Agency contracts. This document is a part of the second contract, “AO/1- 8282/15-NL/IA – Cost Effective VDE-SAT user terminal and ground component validation platform”, and is the user manual for the simulator described in “D2-2: System Simulator Design Description Document and Functional and Performance Validation Report”.
VHF Data Exchange System (VDES) er et fremtidig maritimt kommunikasjonssystem. Utviklingen av systemet er koordinert av International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA). Hovedformålene med dette systemet er å beskytte antikollisjon-funksjonen i AIS og å øke kapasiteten til maritime kommunikasjonssystemer. I denne sammenhengen har Space Norway dannet et konsortium med Kongsberg Seatex og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) for å støtte utviklingen av systemet. Den europeiske romfartsorganisasjonen har tildelt konsortiet to kontrakter. Dette dokumentet er en del av den andre kontrakten, “AO/1-8282/15-NL/IA – Cost Effective VDE-SAT user terminal and ground component validation platform”, og gir brukermanualen for systemsimulatoren beskrevet i “D2-2: System Simulator Design Description Document and Functional and Performance Validation Report”.
View Meta Data