Creating computational meshes from geographical information-system data for urban environments a general and robust methodology

Forfatter
Fossum, Hannibal E.
Helgeland, Anders
Publisert
2017-09-21
Emneord
Bymiljø
CBRN-vern
Digitale kartsystemer
Geometri
Kart
Rapportnummer
17/16283
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2286
Samling
Rapporter
17-16283.pdf
Size: 18M
Sammendrag
The present report details appropriate methodology and choice of parameters for the conversion of graphical information-system data into computational meshes suitable for computational fluid dynamics (CFD) simulations. The work is presented in the context of FFI Project 1394 (UNOS), which concerns the development of high-quality operational hazmat dispersion models for use in urban environments. However, the guidelines and workflow reported herein are relevant to any case in which CFD simulations of a geographical area is of interest. Moreover, the methodology presented is general, enabling robust and quick generation of CFD meshes of any area of Norway, usually within a day or two of work.
I denne rapporten redegjøres det for passende metodikk og parametervalg for konvertering av kartdata til beregningsnett (mesh) egnet for beregningsorientert fluiddynamikk (CFD). Arbeidet presenteres i sammenheng med FFI-prosjekt 1394 (UNOS), som omhandler utvikling av operative spredningsmodeller av høy kvalitet for bruk i urbane områder. Det må imidlertid presiseres at metodikken som presenteres er generell og kan brukes til å generere et CFD-beregningsnett for ethvert geografisk område i Norge på en robust og rask måte, vanligvis i løpet av èn til to dagers arbeid.
View Meta Data