Brutal oppmerksomhet: Al-Qaida i Irak på nett

Forfatter
Tønnessen, Truls
Publisert
2012
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/775
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/775
Samling
Articles
Description
Tønnessen, Truls. Brutal oppmerksomhet: Al-Qaida i Irak på nett :. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier 2012 ;Volum 10.(1) s. 82-93
952404.pdf
Size: 157k
Sammendrag
Voldelige grupperinger som al-Qaida i Irak benytter seg av internett for å få internasjonal oppmerksomhet. De er imidlertid fortsatt avhengig av en viss grad av territoriell kontroll, og det kan oppstå et motsetningsforhold mellom internasjonal oppmerksomhet og lokal tilstedeværelse.
View Meta Data