Bold Monarch 2008 : Rapid Environmental Assessment utført av FFI-prosjektet POSEIDON

Publisert
2009
Emneord
Militære øvelser
Sedimenter
Hydrografi
Produkter
Rapportnummer
2008/01256
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2153
Samling
Rapporter
08-01256.pdf
Size: 2M
Sammendrag
Denne rapporten beskriver en Rapid Environmental Assessment, REA-øvelse i forbindelse med Bold Monach 2008. Fokus på denne NATO øvelsen var redningsoperasjoner knyttet til bunnede ubåter. Med 14 forskjellige land og 1500 deltaker var dette verdens største redningsøvelse og det var derfor viktig å skaffe til veie grundig og god informasjon om området i forkant. Blant deltakerne var Russland, Storbritannia og USA, sammen med de norske båtene, KNM Uthaug, KNM Harstad, KNM Tyr, KNM Valkyrien med fler. Den rapporten inneholder beskrivelse av metodene som er brukt i innsamlingsfasen og de produktene som er levert til øvelsen. Målet med denne REA øvelsen var å kartlegge øvingsområdet i detalj. Dette for å kunne gi detaljert god hydrografisk informasjon i hele området, men også bidra med opplysninger om sediment, hardhet og strømforhold. REA øvelsen ble gjennomført i samarbeid med KNMT og FMGT. Tilbakemeldinger fra brukerne viser at detaljkartlegging av øvelses område var høyst nødvendig, da topografien i området var langt mer kupert en man trodde på forhånd. Resultatet var at alle bunningsområdene ble flyttet etter at FFI hadde gjort sin kartlegging. Tilbakemelding fra vår ubåt i øvelsen, KNM Uthaug er klar, uten denne informasjonen kunne vi ikke bunne her. Digitale produkter tilrettelagt for MARIA og på S57, levert til øvelsen: Plattform Type informasjon Intervall Målestokk MARIA Konturkart 10 og 2 meters konturer Sømløst MARIA Skyggerelieff Sømløst MARIA Backscatter Gråtoneskala Sømløst MARIA Sediment - link til grabb prøve 3 klasser, 16 grabb prøver Sømløst WECDIS Konturkart – S57 format 10 meters konturer Sømløst Alle de digitale produktene ble installert på fartøyene i Oslo for øvelsen tok til, da ble det også gitt en kort innføring i bruken og forståelsen av produktene. Det var KNMT og FMGT som hadde ansvar for denne innføringen. De digitale produktene er tilgjengelige hos FMGT. Produkter levert på papir: Plattform Type informasjon Intervall Målestokk Papirkart Konturkart fra 7 bunningsområder i A2 format 2 meters konturer 1:10 000 Papirkart Konturkart område nord 5 meters konturer 1:20 000 Papirkart Konturkart området syd 5 meters konturer 1:20 000 Papirkart Sedimentkart Beskrivelse av 3 klasser 1:20 000 Alle papirproduktene, 112 kart, ble levert FOHK, Stavanger 14. mai. FOHK hadde ansvar for å levere ut papirkart til deltakerne på øvelsens oppstart 24. mai i Oslo. Alle produktene er beskrevet i bilder og tekst i rapporten.
This report describes a Rapid Environmental Assessment, REA exercise, done in cooperation with Bold Monarch 2008. The contents describe methods for data collection and products given too the exercise. The goal for the exercise is to provide high resolution data for the whole area, in such way that the NATO exercise Bold Monarch 08 can accomplished in a safe way. Focus for this NATO exercise was rescue operation for bottoming submarines. With 14 countries participate and 1500 people, the need of good information about the environmental conditions is present. The POSEIDON project and FFI contributions was to map the area in detail. The goal was to give information about every square meter, and provide products about, bathymetry, sediments, backscatter and oceanographically conditions. Already during the collection phase, we saw that the conditions in the most pre bottoming areas were too bad for bottoming. This was reported to the FOHK and most of the bottom areas were moved to areas based on FFI collected data.
View Meta Data