Boko Haram - an overview

Publisert
2013-05-31
Emneord
Islamisme
Terrorisme
Vest-Afrika
Rapportnummer
2013/01680
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1000
Samling
Rapporter
13-01680.pdf
Size: 2M
Sammendrag
This report is a study of the militant Islamist group Jama`at Ahl al-Sunna li al-Da`wa wa al-Jihad, popularly known as Boko Haram. The report provides an overview of the emergence, ideology, and organization of Boko Haram, its key members and major attacks, as well as relevant literature on the group. Boko Haram has been operating in Nigeria since the late 1990s or early 2000s, becoming increasingly active and violent since 2010. The group’s main declared goals are to overthrow the Nigerian government and institute Islamic law (Sharia). Boko Haram also wants to free imprisoned members and avenge the death of its former leader, Mohammed Yusuf, who was killed by Nigerian police in 2009. The majority of Boko Haram’s attacks target official figures and symbols, especially the police and security forces. Since mid-2011 there has also been an increase in attacks on Christian targets. There have been speculations concerning Boko Haram forging alliances with foreign militant movements, including al-Shabaab in Somalia, al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM), and Ansar Dine in Mali. There are many indications that such alliances exist, including statements from local and international security officials. However, the exact nature and extent of the connections are difficult to determine. So far, Boko Haram has focused mainly on national grievances and targets. It has only conducted one attack outside Nigeria: the kidnapping of seven Frenchmen in Cameroon in February 2013. This report warns against exaggerating Boko Haram’s connections with foreign militants and considers the likelihood of Boko Haram becoming a major international terrorist threat in the near future to be relatively low. Still, the possibility of Boko Haram or one of its factions/splinter groups becoming more internationally oriented and mounting further attacks outside Nigeria cannot be ruled out. For instance, the splinter group Ansaru has conducted several attacks against Westerners and targeted soldiers going to Mali, and appears more globally oriented than the “core” Boko Haram movement led by Abukakar Shekau.
Denne rapporten er en oversiktsstudie av den militante islamistiske gruppen Jama`at Ahl al-Sunna li al-Da`wa wa al-Jihad, også kjent som Boko Haram. Rapporten gir oversikt over Boko Harams fremvekst, målsettinger, operasjoner og organisering, samt relevant litteratur om gruppen. Boko Haram har operert i Nigeria siden årtusenskiftet, og er i dag en av verdens mest aktive militante islamistiske grupper. Boko Harams viktigste erklærte målsetting er å avsette den nigerianske regjeringen og innføre islamsk lov (Sharia). Gruppen ønsker også å frigjøre fengslede medlemmer og hevne drapet på den tidligere lederen Mohammed Yusuf, som ble skutt av politiet i 2009. Hovedvekten av gruppens angrep er rettet mot offisielle institusjoner og symboler, spesielt det nigerianske politiet og sikkerhetsstyrkene. Siden midten av 2011 har det også vært en økning i antall angrep mot kristne mål. Det har lenge vært spekulert i om Boko Haram har forbindelser til andre militante grupper i regionen, slik som al-Shabaab i Somalia, al-Qaida i det Islamske Maghreb (AQIM) og Ansar Dine i Mali. Det finnes en rekke indikasjoner på at disse gruppene samarbeider, inkludert uttalelser fra lokale og regionale sikkerhetsmyndigheter. Det er imidlertid vanskelig å si med sikkerhet hvor tett samarbeidet er, og nøyaktig hva det består i. Hittil har Boko Haram hovedsakelig fokusert på nasjonale problemer og målsettinger, og i liten grad knyttet seg opp mot en internasjonal islamistisk agenda. Denne rapporten advarer derfor mot å overdrive Boko Harams forbindelser til transnasjonale terrornettverk, og anser det som relativt usannsynlig at gruppen vil utvikle seg til å bli en stor internasjonal terrortrussel i den nærmeste fremtid. Muligheten for at Boko Haram, eller en av dens fraksjoner/utbrytergrupper, i større grad vil rette oppmerksomheten utover Nigerias grenser er likevel til stede. For eksempel har utbrytergruppen Ansaru gjennomført flere aksjoner mot vestlige mål i Nigeria og angrepet soldater på vei til Mali, og fremstår som mer internasjonalt orientert enn “moderorganisasjonen”.
View Meta Data