Anbefalt metode for kartlegging av mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret

Forfatter
Fasting, Kari
Køber, Petter Kristian
Publisert
2019-05-12
Emneord
Mobbing
Seksuell trakassering
Kvinner i Forsvaret
Statistikk
Rapportnummer
19/00805
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2820
Samling
Eksterne notater
19-00805.pdf
Size: 934k
license.txt
Size: 2k
Sammendrag
I dette notatet redegjør vi for utviklingen av to spørsmålsbatterier som vi anbefaler at Forsvaret bruker for å kartlegge omfang og type av mobbing og seksuell trakassering. Analysen er basert på en undersøkelse som ble gjennomført høsten 2018 og hvor tilsammen 60 spørsmål ble testet. Vi anbefaler et spørsmålsbatteri for mobbing som består av 17 spørsmål, en reduksjon på 12 spørsmål sammenlignet med det som ble testet. Det anbefalte spørsmålsbatteriet for seksuell trakassering består av 15 spørsmål, en reduksjon på 16 spørsmål.
View Meta Data