A proposal for a Norwegian Defence Conceptual Framework - a paper presented at the 25th ISMOR in Hampshire, UK, 25-29 August 2008

Publisert
2008
Emneord
Langtidsplanlegging
Forsvarsplanlegging
Rapportnummer
2008/01665
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2174
Samling
Rapporter
08-01665.pdf
Size: 128k
Sammendrag
In Norway concept development has been living its own life within the Norwegian Defence community, without formalized linkages to the overall capability development process. The increased emphasis on so-called concept-led capability-based development within NATO and a long list of nations has led to an increased focus on concept development also in Norway. A FFI project1 was initiated by Norwegian Ministry of Defence in 2006, in recognition of the fact that concept development is and will be an important contribution also for the transformation of Norwegian Defence. The main aspect of this study is the small nation perspective on concept development and how this should be related to the long-term defence planning process. The Norwegian Defence Concept Framework (NDCF) is proposed by FFI to explain the hierarchy of (developmental) concepts to the Defence community in Norway and establish a link between concepts and capabilities. This common framework allows for consistency and informed participation in concept development potentially by a large number of stakeholders. This paper relates NDCF to a generic enterprise activity life-cycle model, called a model for capability development, where concept development is included as one of the main processes. The descriptions of the main processes in this model constitute the basis for discussing the interfaces and coherence between concept development, long-term planning and acquisition and procurement of defence material. The model is also used in order to express how the Defence communities secure that new concepts are developed according to Best Practices identified through the Lessons Learned process.
Konseptutvikling har inntil nylig levd sitt eget liv i Forsvaret, relativt frikoplet og uten noen formell kobling til investeringsplanleggingen. I artikkelen som ble presentert på konferansen ISMOR 25 høsten 2008, argumenteres det for at konseptutvikling bør integreres tettere med Forsvarets langtidsplanlegging. Et FFI-prosjekt ble initiert av Forsvarsdepartementet i 2006, i erkjennelse av at konseptutvikling har fått større plass i bilateralt og multilateralt forsvarssamarbeid, og kan bli viktig for pågående nasjonale endringsprosesser. Den økede vekt som NATO legger på såkalt (konseptdrevet) kapabilitetsbasert forsvarsplanlegging har også medført at Forsvaret har hatt ønske om å utrede konseptutvikling, eventuelt gjøre nasjonale tilpasninger til eksisterende rammeverk. I artikkelen blir det hevdet at Forsvarets utfordringer bl.a. er knyttet til en økende usikkerhet (strategisk gap) i forhold til hva, hvordan og med hvem man operer i fremtiden. Dette gjør det nødvendig å være lydhør for alternative fremgangsmåter i fremtidens operasjoner. Hovedaspektet i artikkelen har derfor vært å undersøke muligheten for å anvende eksisterende rammeverk med eventuelle tilpasninger i en militær organisasjon med begrensede ressurser (smånasjonsperspektivet). I artikkelen defineres en overordnet forretningsprosess kalt en modell for kapabilitetsutvikling i Forsvaret, hvor konseptutvikling er inkludert. Modellen danner basis for diskusjonen av grensesnittet mellom konseptutvikling og langsiktig forsvarsplanlegging. Det blir også argumentert for å benytte modellen til å forbedre prosesser for å ivareta militære erfaringer.
View Meta Data