VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon : 242
1 result
  • Articles Framtiden for russisk verneplikt

    Andresen, Rolf-Inge Vogt

    Andresen, Rolf-Inge Vogt. Framtiden for russisk verneplikt. Nordisk Østforum 2010 ;Volum 24.(1) s. 35-59