Tetthet or Hastighet > 2015-01-01T00:00:00Z
1 result