TermsetEmneord::Syntetisk apertur-radar (SAR)
1 result