Lågstad, Petter > Syntetisk apertur-sonar
1 result