Martinussen, Monica > Seleksjon or Allmenn verneplikt or Rekruttering or Kvinner i Forsvaret
1 result
  • Articles Predicting Basic Military Performance for Conscripts in theNorwegian Armed Forces

    Køber, Petter Kristian, Lang-Ree, Ole Christian, Stubberud, Kari Vangsgraven, Martinussen, Monica

    Køber, Petter Kristian; Lang-Ree, Ole Christian; Stubberud, Kari Vangsgraven; Martinussen, Monica. Predicting Basic Military Performance for Conscripts in the Norwegian Armed Forces. Military Psychology 2017 ;Volum 29.(6) s. 560-569