Bjerke, Pål > Satellittbilder > 2006-01-01T00:00:00Z
1 result