Hjelmervik, Karina Bakkeløkken > Oseanografi > 2012-01-01T00:00:00Z
1 result
  • Articles Demonstration of Comparison Methods for Ocean Model Validation

    Hjelmervik, Karina Bakkeløkken, Hjelmervik, Karl Thomas

    Hjelmervik, Karina Bakkeløkken; Hjelmervik, Karl Thomas. Demonstration of Comparison Methods for Ocean Model Validation. The Open Ocean Engineering Journal 2012 ;Volum 5. s. -