Bukkvoll, Tor > Kryssermissiler or Luft-til-bakkevåpen
1 result