Heier, Lene Sørlie > Dumpet ammunisjon or Batterier or Fisker
1 result
  • Articles Uptake and effects of 2, 4, 6 - trinitrotoluene (TNT) in juvenile Atlantic salmon (Salmo salar)

    Mariussen, Espen, Stornes, Siv Marie, Bøifot, Kari Oline, Rosseland, Bjørn Olav, Salbu, Brit, Heier, Lene Sørlie

    Mariussen, Espen; Stornes, Siv Marie; Bøifot, Kari Oline; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Heier, Lene Sørlie. Uptake and effects of 2, 4, 6 - trinitrotoluene (TNT) in juvenile Atlantic salmon (Salmo salar). Aquatic Toxicology 2017 ;Volum 194. s. 176-184