Rapporter > Narum, Paul and Reksten, Jan > Sikkerhetspolitikk or Fredsavtaler or NATO or Russland > 2002-01-01T00:00:00Z
1 result