Rapporter > Terrorisme or Trusler or NATO or Asymmetrisk krigføring > 2007-01-01T00:00:00Z
8 results