Articles > Article
Page 27 of 527 results
 • Articles The red-sky enigma over Svalbard in December 2002

  Sigernes, Fred, Lloyd, N., Lorentzen, Dag Arne, Neuber, R., Hoppe, U.-P., Degenstein, D., Shumilov, N., Moen, Jøran Idar, Gjessing, Yngvar, Havnes, Ove, Skartveit, A., Raustein, E., Ørbæk, J.B., Deehr, CS

  Sigernes, Fred; Lloyd, N.; Lorentzen, Dag Arne; Neuber, R.; Hoppe, U.-P.; Degenstein, D.; Shumilov, N.; Moen, Jøran Idar; Gjessing, Yngvar; Havnes, Ove; Skartveit, A.; Raustein, E.; Ørbæk, J.B.; Deehr, CS. The red-sky enigma over Svalbard in December 2002. Annales Geophysicae 2005 ;Volum 23.(5) s. 1593-1602

 • Articles Særalderspensjon i et nytt pensjonssystem

  Hove, Kjetil, Åmot, Elisabeth

  Hove, Kjetil; Åmot, Elisabeth. Særalderspensjon i et nytt pensjonssystem. Praktisk økonomi og finans 2016 ;Volum 32.(2) s. 186-199

 • Articles Multi-instrument comparisons of D-region plasma measurements

  Friedrich, Martin, Torkar, Klaus, Hoppe, Ulf-Peter, Bekkeng, Tore Andre, Barjatya, Aroh, Rapp, Markus

  Friedrich, Martin; Torkar, Klaus; Hoppe, Ulf-Peter; Bekkeng, Tore Andre; Barjatya, Aroh; Rapp, Markus. Multi-instrument comparisons of D-region plasma measurements. Annales Geophysicae 2013 ;Volum 31. s. 135-144

 • Articles Temperature dependent lattice constant of Al0.90Ga0.10AsySb1-y

  Breivik, Magnus, Nilsen, Tron Arne, Myrvågnes, Geir, Selvig, Espen, Fimland, Bjørn-Ove

  Breivik, Magnus; Nilsen, Tron Arne; Myrvågnes, Geir; Selvig, Espen; Fimland, Bjørn-Ove. Temperature dependent lattice constant of Al0.90Ga0.10AsySb1-y. Journal of Vacuum Science & Technology B 2010 ;Volum 28.(3) s. C3I1-C3I5