Moxnes, John Fredrik > VDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Kjemi: 440::Teoretisk kjemi, kvantekjemi: 444 or Tetthetsfunksjonal teori / Density functional theory
0 results