Moxnes, John Fredrik > VDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Kjemi: 440::Teoretisk kjemi, kvantekjemi: 444 or Kvantemekanisk volum / Quantum mechanical volume or Krystalltetthet / Crystal density
3 results