Moxnes, John Fredrik and Kjønstad, Eirik > VDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Kjemi: 440::Teoretisk kjemi, kvantekjemi: 444 or Kvantemekanisk volum / Quantum mechanical volume or Tetthetsfunksjonal teori / Density functional theory > Article > 2016-01-01T00:00:00Z
0 results