Moxnes, John Fredrik and Kjønstad, Eirik and Unneberg, Erik > VDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Kjemi: 440::Teoretisk kjemi, kvantekjemi: 444 or Kvantemekanisk volum / Quantum mechanical volume
1 result