Moxnes, John Fredrik and Hansen, Finn Knut > VDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Kjemi: 440::Teoretisk kjemi, kvantekjemi: 444 or Kvantemekanisk volum / Quantum mechanical volume > 2016-01-01T00:00:00Z
1 result
  • Articles A computational study of density of some high energy molecules

    Moxnes, John Fredrik, Hansen, Finn Knut, Jensen, Tomas Lunde, Sele, Marta Lill, Unneberg, Erik

    Moxnes, John Fredrik; Hansen, Finn Knut; Jensen, Tomas Lunde; Sele, Marta Lill; Unneberg, Erik. A computational study of density of some high energy molecules. Propellants, explosives, pyrotechnics 2016