Hanson, Torbjørn and Køber, Petter Kristian and Rones, Nina and Strand, Kari Røren
1 result
  • Rapporter Slik får Forsvaret flere kvinner

    Hanson, Torbjørn, Hellum, Nina, Kvalvik, Sverre, Køber, Petter Kristian, Rones, Nina, Steder, Frank Brundtland, Strand, Kari Røren