Why Russia opposes a NATO missile defence in Europe : a survey of common explanations

Date Issued
2013-01-03
Keywords
Russland
NATO
Styrte raketter
Project number
2013/00111
Permalink
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/977
Collection
Rapporter
13-00111.pdf
Size: 867k
Abstract
During the past decade plans to establish a US-led NATO missile defence system in Europe has been one of the most contested issues in the relationship between Russia and NATO. This report provides a survey of the most common explanations for Russia‟s fierce opposition to NATO‟s missile defence plans. Officially Russia claims that the system may become able to destroy intercontinental ballistic missiles launched from Russian territory, thereby disturbing the mutual nuclear deterrence between Russia and the United States which is still seen as fundamental to Russian security. Alternative interpretations points to a preoccupation with the concept of depth in Russia‟s strategic culture due to historical experiences and more ulterior motives such as need for a bargain chip in order to gain concessions from NATO in other policy arenas; to justify increases in Russian defence spending; to consolidate power behind the Putin regime; or perceptions and preferences among the Russian leadership.
Natos planer om et amerikanskledet rakettskjold i Europa har vært et av de mest omstridde spørsmålene i forholdet mellom Russland og Nato det siste tiåret. Denne rapporten gir en oversikt over de vanligste forklaringene på Russlands sterke motstand. Den offisielle russiske forklaringen viser til at rakettskjoldet muligens vil bli i stand til å tilintetgjøre interkontinentale ballistiske missiler skutt opp fra russisk territorium. Det vil i så fall kunne true den gjensidige kjernefysiske avskrekkingsevnen mellom Russland og USA, en evne som fortsatt utgjør grunnmuren i russisk sikkerhetspolitikk. Alternative tolkninger viser til mer underliggende motiver heriblant at historiske erfaringer har ført til en stor vektlegging av strategisk dybde i russisk sikkerhetspolitisk tenkning, Russlands behov for et forhandlingskort i andre Nato-sammenhenger, innenrikspolitisk maktkamp, og oppfatninger og holdninger blant russiske ledere.
View Meta Data