"When we understand that slide, we'll have won the war" - peace support modelling with the use of the MARVEL tool

Date Issued
2012-01-15
Keywords
Internasjonale operasjoner
Landoperasjoner
Modellering
Systemdynamikk
Kausalmodeller
Project number
2012/00828
Permalink
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/927
Collection
Rapporter
12-00828.pdf
Size: 593k
Abstract
This report documents a study for the FFI project The Future Land Power, on the modelling of peace and stabilisation operations. The study was carried out in the period from June 2010 to August 2011, in collaboration with The Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO), and had two main objectives: 1) Analyse the effect of different Norwegian land force contributions in peace and stabilisation operations abroad, related to the Future Land Power project. 2) Test and evaluate the MARVEL tool and provide feedback to TNO. The two objectives are documented separately. The main body of the report primarily documents the first objective, whilst our findings with regard to the second objective are documented in an appendix. We were unable to fully reach the goals set for the study. While we managed to test and evaluate the MARVEL tool, we were not able to solve the analysis problem for the Future Land Power project, and we did not provide an answer to the principal research question for the study: What is the impact of different Norwegian force contributions to peace and stabilisation operations, and how can these differences be measured? In the report we have discussed the most likely reasons for this. Even though the study failed to meet one of our objectives, much was learned from the work. This is why we chose to write this report.
Denne rapporten dokumenterer en studie av stabiliseringsoperasjoner gjennomført i FFI-prosjektet ”Fremtidens landmakt” fra juni 2010 til august 2011. Studien har blitt utført i samarbeid med nederlandske TNO og hadde to hovedmål:  Analysere effekten av ulike norske landstyrkebidrag i stabiliseringsoperasjoner, som en del av prosjektet Fremtidens landmakt.  Teste og evaluere verktøyet MARVEL og gi tilbakemelding til TNO på dette. Hoveddelen av rapporten dokumenterer den første målsettingen, mens resultatene i forhold til den andre målsettingen er dokumentert i appendix. Målene for studien ble ikke fullstendig nådd. Vi fikk testet og evaluert MARVEL-verktøyet, men vi klarte ikke å gi et svar på hva effekten av ulike norske styrkebidrag i stabiliseringsoperasjoner er. I rapporten har vi drøftet hvorfor dette målet ikke ble nådd. Selv om analysene ikke ga svar på våre opprinnelige spørsmål, har vi lært mye av å gjennomføre studien. Det er også nyttig å dokumentere ikke helt vellykkede arbeider på samme måte som suksesser, og det er med dette utgangspunktet vi har valgt å skrive denne rapporten.
View Meta Data