Vurdering av teknologier for avstandsdeteksjon av radiologisk materiale

Date Issued
2009
Keywords
Fjernmåling
Masseødeleggelsesvåpen
Radioaktive stoffer
Radioaktivitet - Måling
Project number
2009/02192
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2126
Collection
Rapporter
09-02192.pdf
Size: 975k
Abstract
Rapporten gir en oversikt over teknologier som kan brukes i jakten på radioaktivt materiale eller kjernevåpen som er utenfor deteksjonsavstanden til tradisjonelle detektorer som for eksempel geiger-tellere. Mulige teknologier spenner fra bruk av eksisterende miljøovervåkningsteknikker for å se etter gasser som dannes ved radioaktivitet til utvikling av partikkelakseleratorer for gjennomlysning av containere for å se etter skjermede kjernefysiske stridshoder. Oversikten over teknologiene er delvis basert på resultat fra arbeid i to NATO-grupper i tillegg til et litteraturstudium. Rapporten gir anbefalinger om innretting av en eventuell videre forskningsaktivitet ved FFI.
A review of technologies that may potentially be used in detection of radiological material or nuclear warheads that are outside the range of traditional detection techniques, e.g. Geiger counters. Possible technologies span from the use of environmental surveillance techniques to search for gases that are products of radiolysis of air, to development of particle accelerators that can be used to screen containers in the search for shielded nuclear warheads. The review is partly based on the work of two NATO groups and partly on a literature survey. Recommendations are given regarding the content of a potential research activity at FFI.
View Meta Data