Virkninger av kjernevåpen

Author
Skogen, Erling (red)
Date Issued
2004
Keywords
Kjernevåpen
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2573
Collection
Historisk
FFIs-historie-nr5.pdf
Size: 3M
license.txt
Size: 2k
Abstract
Etter at atombomben ble sluppet over to japanske byer i 1945, sto verden overfor et nytt trusselbilde; et våpen med en enorm slagkraft og en intens radioaktiv stråling. FFI fikk tidlig ansvaret for å veilede Totalforsvaret i beskyttelsestiltak. På slutten av 1950- årene ble det satt i gang forskning og utvikling for å beskytte personell og materiell mot virkningen av slike våpen. Karl-Ludvig Grønhaug spilte en viktig rolle i dette arbeidet og har skrevet om det. Etter at både USA og Sovjetsamveldet startet med prøvesprengninger ble en kjent med enda en våpenvirkning; radioaktivt restavfall som ble løftet opp i atmosfæren og falt ned over store landområder med langsiktig helseskade og til dels dødelig virkning. I Norge var det FFI som sto for målinger av slikt radioaktivt nedfall og studier av den resulterende økningen av radioaktivitet i miljøet og i matvarer. En viktig medarbeider her var Arne Lillegraven som har skrevet om dette arbeidet.
View Meta Data