Veileder for undersøkelse, risikovurdering, opprydning og avhending av skytebaner og øvingsfelt

Date Issued
2010
Keywords
Skytefelt
Tungmetaller
Sprengstoffer
Risikovurdering
Project number
2010/00116
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2360
Collection
Rapporter
10-00116.pdf
Size: 4M
Abstract
En veileder har blitt utviklet for undersøkelse, risikovurdering, opprydning og avhending av skyte- og øvingsfelt forurenset med rester fra ammunisjon. Rapporten er ment som en hjelp for de som skal gjøre kartlegging av forurensning og risikovurdering av eksisterende eller nedlagte skytebaner og skytefelt. Prosedyrene tar for seg helse- og miljøkonsekvenser forbundet med tungmetaller, eksplosiver og andre stoffer i ammunisjon. Målsetningen med rapporten er å lage en anbefalt metodikk for undersøkelse, risikovurdering, tiltak og avhending av ulike lokaliteter, noe som sikrer høy kvalitet og lik håndtering av de ulike sakene. Veilederen inneholder bakgrunnsinformasjon om typiske forurensningsstoffer, deres utbredelse og nivå. Prosedyrer for prøvetaking, risikovurdering og tiltak er foreslått basert på problemet, eller kombinasjon av problemer som brukeren definerer. Rapporten erstatter FFI-rapport 2006/01341.
A guidance document has been developed for closure of military shooting ranges contaminated with heavy metals and explosives. The guidance document is aimed to help contractors and others who are involved in range characterisation and risk assessment of former and present shooting ranges. The scope of the report is to provide a methodology for characterisation, risk assessment, remediation and closure of live firing ranges that ensures high quality and equal treatment of the different ranges. The document describes the decision process and highlights typical problems that are associated with such areas. Programs for sampling, risk assessment and remediation are suggested based on the current problem or combination of problems that the user defines. The report replaces FFI Report-2006/01341.
View Meta Data