Ute, hjemme eller begge deler : en sammenlikning av norsk, svensk og dansk forsvarsstruktur

Date Issued
2011-12-30
Keywords
Internasjonale operasjoner
Forsvar - Norge
Forsvar - Danmark
Forsvar - Sverige
Project number
2011/02043
Permalink
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/885
Collection
Rapporter
11-02043.pdf
Size: 349k
Abstract
Denne rapporten sammenlikner utviklingen i forsvarssektoren i Norge, Sverige og Danmark. Den viser hvordan de tre landene prioriterer utenlandsoperasjoner mot innenlands forsvar, og hvordan forsvarspolitikken/-strukturen har forandret seg i de senere årene. Under den kalde krigen var forsvarssektoren i de tre landene temmelig lik. Men spesielt de siste ti årene har det blitt store forskjeller. Danmark prioriterer utenlandsoperasjoner over hjemmeoppgaver og forandrer forsvaret deretter. Norge vektlegger nordområdene og prioriterer hjemmeforsvaret. Sverige jobber for en mellomløsning og prøver å gjøre begge deler på en gang. I alle tre land blir forsvaret endret til et innsatsforsvar med færre, mer profesjonelle og tilgjengelige soldater. Tungt materiell erstattes med lettere, mobilt materiell. Bak endringene ligger både sterk kostnadsvekst og endrede sikkerhetspolitiske vurderinger. I stedet for å vurdere årsakene til utviklingen kartlegger rapporten konsekvensene, det som faktisk har skjedd de siste årene i Norge, Sverige og Danmark.
This report compares the defense sector development in Norway, Sweden and Denmark. It shows how the Scandinavian countries prioritize international military operations and national defense, and how the design of the armed forces and defense policy is altered. During the Cold War the military in the three countries were pretty similar. But especially over the past ten years big differences have developed. Denmark prioritizes international military operations over national defense, and the military has been altered according to this. The Norwegian government gives preference to tasks in the North and national defense. While Sweden works for the middle ground, attempting to prioritize both tasks at once. In all three countries the defense sector is being reduced, with fewer, professionalized high readiness soldiers. Heavy units are replaced with lighter, more mobile equipment. The main drivers behind these developments are increasing costs as well as changes in the security policy. Rather than analyzing the causes, this report describes what has actually happened during the last years in the Norwegian, Swedish and Danish military.
View Meta Data