Using Web Services to realize Service Oriented Architecture in Military Communication Networks, published in IEEE Communications Magazine

Date Issued
2007
Keywords
Kommando og kontroll
Kommunikasjon
Nettverksbasert forsvar
Project number
2007/02341
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1842
Collection
Rapporter
07-02341.pdf
Size: 3M
Abstract
En tjenesteorientert arkitektur kan muliggjøre sømløs informasjonsutveksling, og er således viktig for å oppnå selve grunnprinsippet bak Nettverksbasert Forsvar. Web services er i skrivende stund den mest vanlige måten å implementere en tjenesteorientert arkitektur på. Problemet er at Web services er utviklet for bruk på Internett, og dermed er optimalisert for en helt annen nettverkstype enn den man finner i militære taktiske nettverk. Denne rapporten inneholder en artikkel vi har publisert i oktoberutgaven til IEEE Communications Magazine i 2007, en spesialutgave med fokus på militær kommunikasjon. I artikkelen presenterer vi mulige løsninger (og gjenværende utfordringer) på veien mot å ta i bruk en tjenesteorientert arkitektur også på det taktiske nivået. Målet er å kunne utnytte fordelene ved en tjenesteorientert arkitektur på alle nivåer i Forsvaret, fra strategisk til taktisk nivå.
The principles of network enabled capability highlight the need for seamless information exchange. The service oriented architectural paradigm has been recognized as one of the key enablers to achieve this. At the same time, Web services have become the de facto standard for implementing service oriented architecture. However, these technologies have been developed for environments with abundant data rates, environments which are very different from military tactical networks. This report contains our article in the October issue of IEEE Communications Magazine in 2007, a special issue on Network-Centric Military Communications. In this article, we present possible solutions and remaining challenges on the way toward also realizing service oriented architecture on the tactical level. Our goal is to make it possible to take advantage of the benefits promised by this architectural paradigm at all military levels, ranging from strategic to tactical networks.
View Meta Data