Trykkforplantning fra bilbombe bak barriere

Date Issued
2011-09-27
Keywords
Detonasjon
Bilbombe
Barriere
Sjokkbølge
Numerisk simulering
Project number
11/01738
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2676
Collection
Rapporter
11-01738.pdf
Size: 778k
Abstract
Forplantningen av en sjokkbølge bak en barriere ble studert ved hjelp av numeriske simuleringer med hydrokoden AUTODYN. De numeriske resultatene fra AUTODYN ble først sammenlignet med eksperimenter. Etter å ha funnet godt samsvar mellom beregning og måling, ble den numeriske metoden ansett som validert. Deretter ble det gjennomført en numerisk studie av betydningen av barrierehøyde for trykkforplantningen bak barrieren. Ved hjelp av en matematisk modell for skade på mennesker, implementert som en subrutine i AUTODYN, ble beskyttelsespotensialet til barrieren undersøkt som funksjon av barrierehøyde og posisjon bak barrieren.
Propagation of shock waves behind a barrier was studied using numerical simulations with the hydrocode AUTODYN. First the numerical results from AUTODYN were compared with experimental measurements. Finding good agreement between computation and measurement, the numerical method was assumed validated. Then a numerical study of the effect of barrier height for the shock propagation behind the barrier was performed. Using a mathematical model for human injury, implemented as a subroutine in AUTODYN, the degree of protection provided by the barrier was investigated as a function of barrier height and position behind the barrier.
View Meta Data