Trivsel, holdninger og motivasjon i førstegangstjenesten – en spørreundersøkelse blant rekrutter i Sjøforsvaret og Luftforsvaret 2020–2023

Author
Hanson, Torbjørn
Einarsdottir, Iris
Johnsen, Åshild A.
Nordvang, Erlend
Sobieski, Jan
Date Issued
2023-05-14
Keywords
Førstegangstjeneste
Seksuell trakassering
Motivasjon
Kjønnsblandede rom
Karriere
Kvinner i Forsvaret
Project number
23/01029
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/3184
Collection
Eksterne notater
23-01029.PDF
Size: 2M
Abstract
Trivsel, holdninger og motivasjon i førstegangstjenesten er viktig for at tjenesten skal fungere etter hensikten. Vi følger tre kontingenter av rekrutter ved Sjøforsvarets og Luftforsvarets rekruttskole i årene 2020, 2022 og 2023. Vi dokumenterer hvilke holdninger soldatene tar med seg inn i tjeneste, hva de har opplevd året før tjenesten, hva de opplever i løpet av rekruttperioden og hvordan holdninger påvirkes av tjenesten. Funnene viser at rekruttene trives godt, er fornøyd med eget befal og har høy motivasjon. Samtidig opplevde 36 prosent av kvinnene og 15 prosent av mennene seksuell trakassering i denne perioden. Til sammenligning opplevde hhv. 84 og 60 prosent av kvinner og menn seksuell trakassering i løpet av det siste året før de møtte til førstegangstjenesten. Holdninger til kjønnsblandet rom endrer seg i løpet av tjenesten. Spesielt kvinner blir svært positive etter at de har opparbeidet seg erfaring med praksisen. Rekruttene vil anbefale tjenesten til både andre kvinner og menn.
View Meta Data