Trender som påvirker Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur

Date Issued
2019-05
Keywords
Kommunikasjon
Infrastruktur
Kommunikasjonsnettverk
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2637
Collection
Fakta
ffi_fakta_kommunikasjon_mai2019_web.pdf
Size: 1M
license.txt
Size: 2k
Abstract
Forsvaret må utnytte pågående teknologiutvikling innenfor kommunikasjonsinfrastrukturer for å kunne løse sine oppgaver i fremtiden.
View Meta Data