Trafikkdatalekkasje gjennom bruk av sosiale medier

Date Issued
2014-09-02
Keywords
Sosiale nettverk
Apper
Datalekkasje
Trafikkdataanalyse
Mobile enheter
Project number
2013/03053
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1338
Collection
Rapporter
2013-03053.pdf
Size: 8M
Abstract
Ukrypterte forbindelser forteller alt om hvem som kommuniserer og hva de utveksler av in- formasjon. Krypterte forbindelser skjuler innhold, men ikke hvem som kommuniserer. Mens anonymiserte forbindelser skjuler b°ade innhold og de kommuniserende partene. Vi har tatt for oss bruk av tre av de mest ubredte sosiale tjenester i disse tre settingene p°a mobile enheter og undersøkt om de sosiale mediene lar seg identifisere. To av tjenestene kan trolig identifiseres i alle tre scenarioene, mens den tredje kun kunne identifiseres i ukrypterte forbindelser dersom man s°a bort fra DNS og IP-adresser.
Unencrypted connections reveals everything about who is communicating and what information they exchange. Encrypted connections hide the content but not who is communicating. But anonymized connections hide both content and the communicating entities. We have looked at three of the most popular social media services in all three settings on a mobile platform and examined whether the social platform is identifiable. Two of the services were likely identifiable in all three scenarios, but the third service could most likely only be identified in unencrypted networks if we ignore DNS and IP-addresses.
View Meta Data