The physics of HPM sources

Date Issued
2008
Keywords
Ikke-dødelige våpen
Project number
2008/00014
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2088
Collection
Rapporter
08-00014.pdf
Size: 2M
Abstract
Mange land har i fleire tiår gjennomført forsking på høgeffektive mikrobølgjekjelder (HPM), både til sivile og militære føremål. Det store gjennombrotet for HPMvåpen har derimot lete venta på seg, til trass for at viktige framsteg har blitt gjort. Samstundes vert vi stadig meir avhengig av datastyrte kontrollsystem og trådlause kommunikasjonskanalar, noko som gjer den potensielle gevinsten ved å bruke HPMstadig større. Ein kan difor ikkje seie at forskingsaktiviteten på dette området har sunke dei seinare åra. For betre å kunne vurdere den potensielle faren representert ved HPMvåpen og den generelle statusen innan relevant forsking, presenterer vi her ein introduksjon til fysikken bak dei mest vanlege mikrobølgjekjeldene idag. Vi prøver i tillegg å peike på det vi ser på som dei mest lovande teknologiane, sett frå ein militær synsvinkel.
Many countries have for decades conducted research on High Power Microwave (HPM) sources, both for civilian and military purposes. Progress has been made over the years, yet a breakthrough for HPM weaponry is yet to be seen. Still, with an ever increasing dependence on computerized control and wireless communcation systems, the potential gain from applying potent HPMweapons is greater than ever before. There is therefore no observable decline in the research activity in this area. To be able to assess the potential threat from this type of weapons and the current state of related research, we present in this report an introduction to the physical processes utilized in the most common high power microwave sources of today. We also try to point to what we consider, from a military point of view, to be the more promising technologies.
View Meta Data