Tests of the Missionland dataset

Date Issued
2013-02-11
Keywords
Visualisering
Simulering
Databaser
Geografi
Topologi
Project number
2013/00391
Permalink
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/982
Collection
Rapporter
13-00391.pdf
Size: 3M
Abstract
The objective of the NATO Science and Technology Organization Task Group MSG-071 “Missionland” is to construct a dataset from which simulation environment databases can be created. FFI is planning to use the dataset. As a first test a small subset of the dataset has been used to create a simple visual database using Terra Vista. In order to create a low resolution Joint Theater Level Simulation terrain, a resampling of the Missionland dataset have been performed. The resampled low resolution Missionland elevation data have been integrated into a real world dataset, since a larger area than the area covered by the Missionland dataset was needed to create the Joint Theater Level Simulation terrain.
NATO STO MSG-071 “Missionland” har som mål å lage et komplett sett med kildedata som kan benyttes til å lage syntetisk miljø for bruk til simulering for trening og øving. Fra disse kildedata vil det kunne lages databaser både for visualisering og for simulering. Denne rapporten beskriver eksempel på bruk av første versjon av dette datasettet for å lage en visuell database for et område som har data med høy oppløsning, og et eksempel på en terrengdatabase med relativ lav oppløsning for bruk i “Joint Theater Level Simulation”.
View Meta Data