Testing of two M7 propellant lots in closed vessel

Date Issued
2009
Keywords
Krutt
Project number
2009/01183
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2311
Collection
Rapporter
09-01183.pdf
Size: 2M
Abstract
Two different lots of M7 propellant for use in M72 rockets have been tested at room temperature in closed vessel to investigate if they have different burning properties. The studied lots were lot NARA 128 and lot NARA 188. The firings were performed in a 700 cm3 closed vessel. Tested loading densities were 0.10, 0.15, 0.20 and 0.233 g/cm3 for each of the lots. The obtained pressure time curves for the two lots with the same loading density were compared, and for three of the loading densities the pressure rise was significantly slower for lot NARA 188 than for lot NARA 128. For the fourth loading densities no big differences in the pressure time curves were observed. Obtained impetus was slightly higher for lot NARA 188 than lot NARA128. However, the obtained difference in impetus is within the accuracy of the test method. The obtained burn rate for M7 lot NARA 128 propellant in the pressure range up to 1/3 of maximum pressure is higher than for lot NARA 188. In the pressure range from 1/3 of maximum pressure the burn rate goes from equal to being higher at maximum pressure for lot NARA 188 than for lot NARA128. A comparison of obtained burn rates of lot NARA 128 and lot NARA 188 with earlier tested M7 propellant shows that lot NARA 188 is the lot that differs from the normal properties of this type of propellant.
To lotter av M7 krutt for bruk i M72 har vært undersøkt ved rom temperatur for å studere om de har lik brennhastighet. De undersøkte lottene har betegnelsen lot NARA 128 og lot NARA 188. Fyringer er gjennomført i en 700 cm3 closed vessel. Ladetettheter på 0.10, 0.15, 0.20 og 0.233 g/cm3 har vært testet for registrering av trykk tid kurver til bruk for bestemmelse av impetus og brennhastighet for hver av lottene. En sammenligning av trykk tid kurvene viser at for tre av ladetetthetene har lot NARA 188 en langsommere trykkoppbygging som funksjon av tiden fra antennelse enn lot NARA 128. For den fjerde ladetettheten er det små variasjoner. Impetus for lot NARA 188 er ubetydelig høyere enn for lot NARA 128. Forskjellene i impetus ligger innenfor standardavviket. Brennhastigheten for M7 lot NARA 128 krutt er i trykkområdet opptil 400 bar høyere enn for lot NARA 188. For et trykk på 1/3 av Pmax er brennhastigheten like for de to undersøkte lottene, og ved høyere trykk har lot NARA 128 lavere brennhastighet enn lot NARA188. En sammenligning med tidligere testet M7 krutt viser at det er lot NARA 188 som avviker fra normal egenskapene til denne type krutt.
View Meta Data