Testing of M7 propellants in closed vessel

Date Issued
2008
Keywords
Krutt
Drivstoff
Project number
2008/00470
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2107
Collection
Rapporter
08-00470.pdf
Size: 730k
Abstract
M7 propellant in form tubes has been tested in a 700 cm3 closed vessel for determination of burn rate and impetus. The tested tubes had an average length of 41.8 mm and a web of 0.94 mm. Four firings with loading density varying from 0.10 to 0.233 g/cm3 were carried out. Obtained burn rate in the pressure interval 200-2000 bars can be described by equations: r=0.06674P0.78652 or r=0.2531 + 0.05701P0.80668 , which both have good fit to the experimental burn rate curves. Tested propellant has experimentally impetus of 1060 J/g and co-volume of 0.9213 cm3/g.
M7 krutt i form av rør har vært testet i et 700 cm3 lukket kammer for bestemmelse av brennhastighet og kruttkraft. De testede rørene hadde en gjennomsnittlig lengde på 41.8 mm og en web på 0.94 mm. Det ble gjennomflørt fire fyringer med ladetetthet varierende fra 0.10 til 0.233 g/cm3. Oppnådd brennhastighet i trykkområde 200-2000 bar kan beskrives ved likningene: r=0.06674P0.78652 eller r=0.2531 + 0.05701P0.80668, som begge gir god tilpasning til de eksperimentelle brennhastighetskurvene. Eksperimentelt bestemt kruttkraft for testet krutt er 1060 J/g med tilhørende covolum på 0.9213 cm3/g.
View Meta Data